eheti

Kőlevef

Av embev néha megúnja a hufokat, téftát, gyümöltföt fem igaván óhajt falatovni, evévt vef egy vapfkó lentfét, hoty leveft kéfitfen belőle.

A kedvef olvafónak bivonyála feltünt, hogy kiffé furtfa a kiejtéfem, ennek oka a továbbiakban ifmertetett étkevéfi lentféből kéfült levef elfogyaftáfa okofta fogfor-rontfolódáf. Fomorú. Fomorú efet.

Av a helyvet, hogy kifit feldúfitották av étkevéfi lentfét kavitffal, kővúvalékkal. A kavitf fújra még többet if nyom mint a lenfte, nem hivlal, tifta hafon, fitneff élelmifer.

Imhol av fogrontfoláfban bűnöf lenfte tfomagoláfa, a vatfkótól balva néhány kavitf femléltetéfképpen, ennél fokkal több kavitf vávt még vám a levefef tányévban.

 


A kitfiny réfleten jól látható, hogy a tfalafinta pavaft funnyogva ofon a fekér után, mert roffban fántikál.

 


Itt valami vefedelmef töfténet vajlik! A kuttmáf pavaft botjával a mavháva mutatva femlélteti évtelmef kif kufájának, mekkova bavom lef av a havmadik, aki megvefi a bevafkóvott kavitffal dúfitott lentfét. Mávmint hogy én, ugyanif.

 


A bűntett helyfine a tfomagolt Magyarorfágon tövtént, ev egyévtelmű.

 


Itt vagy a kőfejtőve gondoltak, ahol tfomagolták evt a foft, vagy a fogovvofok magyavorfági fövetfégének támogatáfára.

 


A kőlevef kiválogatáfa után kapunk két takarof kif kupatfot, egy kupatf lentfe, egy kupatf kavitf. Ferentfére fabványof, ellenőrvött kavitfot rágfálhatunk ha mégfem válogatjuk ki aft a pár maréknyi követfkét.

 


A tolerantfiát kövekkel igyekeftek povitív iványba befolyáfolni. De fajnof én nem tolerálom a kavifropogáft a fogaim köft. A távoláf helytelenfégével kapfolatban nem tudom mile gondolhattak. Mi baja lehet egy vatfkó kavitfnak? Tfak arra kell vigyávni hogy ne kevüljün a fánkba, akkor nem okovhat fújvefteféget.

A tevmék nyomokban fikladavabokat, kavitfot, homokot, fódert taftalmafhat. Fogyaffuk fevevőfféggel!